STABU² | Downloaden

Licentiehouders van STABU kunnen de STABU2-catalogus downloaden via het klantenportal Mijn STABU. De meest recente versie is 2017-1.

Restauratiewerk in uitgave 2017-1

STABU heeft reeds langere tijd verzoeken uit de markt gekregen om ook teksten voor ‘bestaand werk’ in de systematiek op te nemen. Na jarenlange voorbereiding in verschillende werkgroepen is dit in het afgelopen jaar tot een resultaat gekomen.

Voor het onderdeel bestaand werk / restauratiewerk is in samenwerking met ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) en RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) afgelopen periode gewerkt aan het ontwikkelen van specificaties die een weerslag zijn van de Uitvoeringsrichtlijnen die door ERM zijn opgesteld.

Deze specificaties zijn opgenomen binnen de STABU Bouwbreed database. Zij hebben het verzoek aan STABU gedaan om de teksten breed in de markt zetten, waardoor het besluit is genomen om dit zowel in de STABU Bouwbreed op te nemen en te faciliteren voor de STABU²-systematiek. Om de gebruikers van STABU² tegemoet te komen worden deze specificaties in een OSF (Open Specificatie Formaat) catalogus beschikbaar gemaakt. Om deze nieuwe specificaties te laten aansluiten op de STABU² catalogus hebben wij de werksoortenclassificatie in de STABU²-bestekssystematiek uitgebreid om dit mogelijk te maken. Het *.osf is in het mijnSTABU te vinden, maar ook onderaan deze webpagina geplaatst.

  • Restauratiewerk in uitgave 2017-1
  • Restauratiewerk via catalogus OSF (.)