Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

STABU2

D

e traditionele STABU²-systematiek bevat voor iedere klus een bus. Oftewel ieder soort werk heeft een eigen hoofdstuk (bijv. Timmerwerk, Betonwerk, Stukadoorswerk). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op de UAV 1989 of de UAV 2012 aanvullende contractbepalingen op te nemen in het bestek. STABU² en de UAV zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wanneer men met de STABU²-systematiek een administratief gedeelte en technische beschrijving opstelt, resulteert dit in een op een specifiek ontwerp toegesneden bestek dat bestaat uit:

  • het algemeen/administratief gedeelte (aanvullende voorwaarden U.A.V. 1989 of UAV 2012);
  • de technische beschrijving/beschrijving van het werk, bestekposten (aanvullende technische bepalingen);
  • STABU-Standaard (Standaard Technische Bepalingen incl. U.A.V. 1989 of UAV 2012);
  • Overzicht bijlagen (modellen, etc.).

STABU-Standaard

De STABU-Standaard is de uitgave waarin de basis kwaliteitseisen staan omschreven waaraan een werk moet voldoen op zowel technisch als administratief gebied. De STABU-Standaard wordt voornamelijk van toepassing verklaard in projectbeschrijvingen en is daarmee een contractstuk waarover men dient te beschikken.

De meest actuele versie is de editie STABU-Standaard 2012. STABU is momenteel bezig om een herziene uitgave van de STABU-Standaard te maken.

Om de STABU-Standaard aan te vragen klikt u op de link hieronder.

UU
Aan de slag met STABU2 en/of Bouwbreed?
Vraag nu een gratis DEMO aan!