Nieuws

0604

Algemene voorwaarden, beter bekend als “de kleine lettertjes”; in de bouwsector wordt er veelvuldig gebruik van gemaakt bijvoorbeeld bij levering, inkoop of betaling van goederen en/of diensten. Met behulp van STABU-systematiek kunnen aanvullingen en afwijkingen op voorwaarden worden vastgelegd. In een recente zaak bij de Raad van Arbitrage wordt de eis van uitdrukkelijk afwijken aangescherpt en lijkt hiermee een streep te worden gezet in de gangbare praktijk van veel bestekschrijvers.

Algemene voorwaarden voor de bouwsector zijn er in verschillende smaken; voor de uitvoering van werk wordt de UAV 2012 wellicht het meest toegepast. De voorwaarden worden van toepassing verklaard op de aannemingsovereenkomst en in het bestek (of eigenlijk “bestekboek”) wordt met behulp van STABU-systematiek alle aanvullingen en afwijkingen op deze voorwaarden vastgelegd.

Binnen de STABU-systematiek heeft de voorschrijvende markt ook de mogelijkheid om eigen – niet zijnde door STABU gestandaardiseerde – bepalingen te gebruiken. Een aanzienlijk deel van de werkzaamheden van Kelly Aliwicher, jurist bij STABU, bestaat uit het screenen, updaten of herschrijven van deze door de markt geschreven aanvullingen en afwijkingen: “Hierbij zie ik het vaak mis gaan.”

De UAV eist dat afwijken op de voorwaarden uitdrukkelijk gebeurt. In een recente zaak bij de Raad van Arbitrage wordt de eis van uitdrukkelijk afwijken aangescherpt en lijkt hiermee een streep te worden gezet in de gangbare praktijk van veel bestekschrijvers.

Afwijken van de UAV

De UAV 2012 is geen wet en moet door partijen van toepassing verklaard worden op de overeenkomst. De UAV is niet te beschouwen als dwingend recht en daarmee zijn partijen vrij om bepalingen uit de voorwaarden te schrappen of aan te passen. Echter, afwijken kan niet zonder meer en is enkel mogelijk onder de voorwaarde beschreven in paragraaf 2 lid 1 welke luidt dat: alleen in het bestek uitdrukkelijk kan worden afgeweken van bepalingen in de UAV.
Uiteraard geldt deze regel niet indien in de betreffende bepalingen van de UAV zelf wordt voorzien in een afwijkingsmogelijkheid (te herkennen aan de zinsnede: “tenzij het bestek anders bepaalt”).

mr. K.A.E. (Kelly) Alwicher, bedrijfsjurist STABU

mr. K.A.E. (Kelly) Alwicher, bedrijfsjurist STABU

Afwijken op de UAV: een streep door gangbare praktijk van bestekschrijvers

Uitdrukkelijk afwijken, wat is dat nou precies? De praktijk laat zien dat veel bestekschrijvers in eigen teksten uitdrukkelijk afwijken, door enkel te verwijzen naar de naar de betreffende paragraaf uit de UAV waarvan wordt afgeweken. De Raad van Arbitrage acht deze praktijk onvoldoende.

In een recente uitspraak lijkt een streep te worden gezet door deze gangbare praktijk van bestekschrijvers. In de onderhavige zaak wordt in het bestek – door in het algemeen te verwijzen naar paragraaf 42 van de UAV – vastgelegd dat kortingen worden opgelegd per kalenderdag (in plaats van per werkdag). Met deze bepaling wordt beoogd dat de aannemer een hogere boete verschuldigd is aan de opdrachtgever, wanneer het werk niet tijdig is afgerond.
In hoger beroep oordelen arbiters dat hier geen sprake is van een uitdrukkelijke afwijking. Weliswaar wordt verwezen naar de betreffende paragraaf, maar niet met zoveel woorden naar lid 3 waar deze zaak expliciet wordt afgeregeld. Arbiters erkennen de geschreven bepaling niet als afwijking en grijpen terug naar de hoofdregel van paragraaf 2 lid 1: de bepalingen van de UAV zijn van toepassing. De boete wordt alsnog opgelegd per werkdag en de opdrachtgever loopt bij te late oplevering van het werk een flink bedrag mis.

Het belang van uitdrukkelijk afwijken

Aldus is het belang van uitdrukkelijk afwijken geen wassen neus. Arbiters van de Raad van Arbitrage nemen deze eis erg serieus en zijn streng in de toepassing hiervan. Als bestekschrijver kun je door afwijkingen bepaalde zekerheden en waarborgen creëren voor de opdrachtgever. Deze zal ontevreden zijn wanneer hij uiteindelijk aan het kortste eind blijkt te trekken. Uitdrukkelijk afwijken geschiedt expliciet, dus door te refereren aan de betreffende paragraaf én het lid van de UAV.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Kelly Alwicher

Dit bericht is geplaatst in Nieuws.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


1 + = 6

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

< Terug naar de vorige pagina