Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

Slim online samenwerken voor optimaal gebouwbeheer

Opvallend aan onze sector is de inefficiëntie. We werken na elkaar in plaats van met elkaar. Dat betekent dat informatie over het gebouw lokaal wordt opgeslagen, iedere schakel beheert een deel. Dat levert in de eerste plaats communicatieproblemen op. Daarbovenop zijn stakeholders als makelaars en onderhoudspartijen eigenlijk altijd ontevreden over elkaar, wat alles te maken heeft met het niet op orde hebben van informatie. Een derde probleem is dat er enorm veel dubbel werk gedaan wordt. Ja, echt, ook vandaag de dag nog!’

Marc Verhage is in gesprek met Kees van Iwaarden, oprichter van LOEK! De 53-jarige ondernemer verkocht vijf jaar geleden zijn onderhoudsbedrijf en is sindsdien op vastberaden wijze bezig met het opzetten van zijn online community. Een plek waar iedere schakel zijn informatie kan opslaan en delen en waar men slim en digitaal met elkaar kan samenwerken. Waar hij zijn inspiratie vandaan haalt? Van platforms als LinkedIn, Uber en booking.com.

KEES: ‘Het is net de cirkel in de kleuterklas. Bij elke schakel raken we wat informatie kwijt. Het is mijn ambitie om dat anders te organiseren. Waarom slaan we informatie niet op in het gebouw zelf? Dat is de enige stabiele plek in de hele levenscyclus van een pand. Alle Stakeholders zijn eigenlijk passanten. Huurders komen en gaan en datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor eigenaren, beheerders en onderhoudspartijen. Via LOEK! maakt iedere stakeholder een digitale connectie met het gebouw en desgewenst ook met elkaar.

MARC: ‘En de naam Kees? Waar komt LOEK! vandaan?

KEES: ‘Een marketeer adviseerde me het bedrijf gewoonweg Kees te noemen. Een sterke mannennaam volgens hem. Dat vond ik wat ver gaan. De boodschap is dat we anders moeten kijken naar de exploitatie van een gebouw. Niet alleen maar vanuit een eigen perspectief, maar juist vanuit het perspectief van het gebouw. Toen kwamen we via Look uit bij LOEK! Inmiddels wordt ik zelf met regelmaat Loek genoemd.’

ZAKEN DOEN IN DIGITALE OMGEVING

MARC: ‘ Waar jullie mee bezig zijn, daar zijn we in de sector al twee jaar over aan het praten.’

KEES: ‘Slim zaken doen in een digitale omgeving. Daar gaan we voor. Mijn stip op de horizon is een gebouw dat zichzelf verhuurt, onderhoudt en verkoopt . Daar is nog een aantal stappen voor nodig, maar het begin is er. In LOEK! kun je een verbinding maken met een gebouw dat je beheert of in onderhoud hebt. We hebben hiervoor een realtime verbinding met het Kadaster. Deze connectie maakt het mogelijk informatie op te slaan in het gebouwdossier. Tot zover is deze informatie alleen toegankelijk voor degene die het heeft toegevoegd, maar je hebt wel de mogelijkheid deze informatie te delen met degene waar je een digitale connectie mee hebt.’

GEAUTOMATISEERD VERHUURPROCES

KEES: ‘We zijn gewend alleen vanuit ons eigen perspectief te denken, maar er zijn veel processen waar een gezamenlijk belang geldt. Bij LOEK! zijn we volop bezig met het automatiseren van processen. Het verhuurproces dat nu nog via een makelaar loopt, dat kan anders. Stel: een huurder zegt de huur op. Dan zoekt de woning straks via ons systeem naar mogelijke huurders en gaat voor de best passende partij. De woning stuurt een digitaal voorstel naar deze potentiele huurder en na akkoord ontvangt de nieuwe huurder een contract dat hij of zij digitaal kan ondertekenen. Het is nu nog toekomstmuziek, maar ver zitten we hier niet vanaf hoor!

MARC: ‘Hier zitten makelaars en notarissen niet op te wachten.’

KEES: ‘Die partijen verdwijnen niet, maar hun rol verandert naar een meer adviserende rol. Weet je, in de vastgoedwereld denken we dat we uniek zijn, maar in de hotelwereld doen ze dit al lang.’

MARC: ‘Waar vroeger de arbeider werd vervangen door de robot, wordt nu de dienstverlener weg geautomatiseerd.’

KEES: ‘De zogenaamde middle man, zoals de notaris, makelaar, accountant, taxateur, bankier en vastgoedbeheerder speelt nu nog een belangrijke controlerende vertrouwensrol in processen als verhuren, onderhouden en verkopen van vastgoed. Met blockchain technologie zijn we in staat om die controlerende vertrouwensrol over te nemen. Blockchain technologie betekent straks voor de vastgoedwereld dat er peer-to-peer zaken gedaan kunnen worden, zonder dat er enige twijfel bestaat over de identiteit van de spelers en het vastgoedobject waar het over gaat. Daarnaast verlopen transacties volledig digitaal en volgens vooraf vastgelegd regels en voorwaarden. Dit alles gaat voor een enorme administratieve lastenverlichting zorgen en frauduleus handelen tot een minimum beperken.’

VOLGENS HET UBERPRINCIPE

KEES: ‘Kijk het gaat allemaal niet vanzelf. Inmiddels is 22 man dagelijks bezig met het verder uitbouwen van LOEK!. We maken stappen en ik denk dat we helemaal niet ver van het zelf verhurende gebouw afzitten. Maar je hebt klanten nodig die lef hebben.’

MARC: ‘Wat is eigenlijk jouw verdienmodel?’

KEES: ‘We onderzoeken op dit moment een aantal verschillende verdienmodellen. Voor het proces van dagelijks onderhoud hanteren we nu het model dat de partij die het onderhoud uitvoert en dus verdient aan het onderhoud, de rekening betaald voor het gebruik van ons systeem.’

SAMENWERKING MET STABU

KEES: ‘We werken samen met New Horizon, het bedrijf van Michel Baars. New Horizon ziet de bebouwde omgeving als magazijn dat vol zit met bruikbare grondstoffen. New Horizon ontmantelt gebouwen met behoud van de waarde van deze grondstoffen en materialen. Er zit dus circulaire waarde in een gebouw. Maar je moet ook vastleggen of identificeren wat er dan precies in zit. Er staan negen miljoen objecten in Nederland en als 1{%} hiervan in een BIM-model is vastgelegd is het veel. En het gaat ons nu juist om de bestaande gebouwen, want daar zijn op korte of in ieder geval kortere termijn grondstoffen te herwinnen. Maar hoe creeëer ik een materialenpaspoort van zo’n gebouw? En daar kwam STABU in beeld. De intelligente software maakt het in de toekomst mogelijk om met een druk op de knop te achterhalen welke onderdelen en elementen in het gebouw zitten. De huidige trend is om vanuit een BIM model materialen tot op de spijker vast te leggen. Dat moet je volgens mij niet doen. Het gaat juist om de waardedragende herbruikbare materialen. Wanneer je die op grotere schaal kunt identificeren kan je zelfs de stap maken naar beleggingsfondsen.

MARC: ‘Een interessant gegeven, knaken verdienen aan de circulaire economie. Achter Bouwbreed zit eigenlijk deze filosofie ook. Het zou gebruikt kunnen worden als onderlegger voor de circulaire economie. Daarom is er veel belangstelling voor bij partijen die zich hierop richten. Bij een oud bestek echter weet je niet zeker of wat beschreven is ook daadwerkelijk is verwerkt. Dat moet je achterhalen en digitaliseren. STABU is de partij die hier graag op inspringt. We zijn in staat om onze systematiek vraaggericht aan te passen en te koppelen aan platforms als LOEK!.’

KEES: ‘En precies daarom zitten wij met elkaar aan tafel.’

kees iwaarden en marc verhage

Tekst: Marieke Pool | Fotografie: STABU

Deel dit bericht