• Version
  • 30 Downloaden
  • 5.46 MB Bestandsgrootte
  • 10 File Count
  • 6 november 2018 Datum plaatsing
  • 20 december 2018 Laatst bijgewerkt
  • Downloaden

Rijksvastgoedbedrijf Engineering & Construct bestek op basis van de UAV 2012.

Attentie: dit bestek wijkt in belangrijke mate af van de traditionele voor het Rijksvastgoedbedrijf te gebruiken activiteitsgerichte bestekken. Raadpleeg in dit kader zorgvuldig de invulinstructie.

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1 juli 2014 is ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed. Het Engineering & Construct bestek en de bijbehorende documenten zijn hierop aangepast.


BestandActie
Model Garantieverklaring voor een gedimensioneerd onderdeel (.doc)Downloaden 
Model Coördinatieovereenkomst (.doc)Downloaden 
Model Afroep(bank)garantie (.doc)Downloaden 
Invulinstructie Engineering & Construct bestek (.pdf)Downloaden 
Engineering & Construct bestek (.docx)Downloaden 
RVB Standaard Technische Bepalingen (.pdf)Downloaden 
Voorbladen E&C bestek (.doc)Downloaden 
Verantwoordingsformulier Social Return (.doc)Downloaden 
Model Naamsaanduiding Bouwplaats (.pdf)Downloaden 
E-C-Model-Garantieverklaring-voor-een-onderdeel-V4.0.docDownloaden