Voorbeeldbestekken

ALGEMEEN

Voorbeeld projectbeschrijving woning volgens STABU Bouwbreed

 

ADMINISTRATIEF

Toelichting: Verzekerde garantie in STABU Bouwbreed.

 

BOUWKUNDIG

 1. Technische uitwerking van een COMBINATIEVLOER. Het document is zowel in PDF opgenomen als een als een sufx-bestand dat met de STABU Bouwbreed Reader is in te lezen.
 2. Voorbeeldbeschrijving van een SYSTEEMPLAFOND. De aangeleverde beschrijving is op basis van een prestatie uitvraag. Deze uitvraag past zowel onder de administratieve stelsels de UAV 2012 als UAVgc 2005. Met dit voorbeeld wordt weergegeven dat er op zeer efficiënte manier een projectmatige uitvraag kan worden opgesteld naar de aannemer of opdrachtnemer. Voordeel van deze omschrijvingen is dat de verantwoordelijkheden worden verlegd van opdrachtgever naar de aannemer of opdrachtgever van het werk. De opdrachtnemer en of aannemer wordt geachte een functionerend systeem op te leveren wat voldoet aan de gestelde eisen,  voor de uitvoering zijn altijd de minimale wettelijke vereisten van kracht deze hoeven dan ook niet opgenomen te worden in de uitvraag want deze zijn sowieso van toepassing.
  Het devies is omschrijf alleen de eisen waaraan een bepaald systeem en of product aan moet voldoen, is de eis bijvoorbeeld een fabrikaat dan kunt u direct het fabrikantproduct opnemen in de beschrijving.
 3. Voorbeeldbeschrijving van BUITENWAND PATROON METSELWERK.
 4. Voorbeeldbeschrijving van CE GEMARKEERDE METALEN VLIESGEVEL (PDF) EN VOORBEELD CE GEMARKEERDE VLIESGEVEL (SUFX)
 5. Voorbeeldbeschrijving van een STAALSKELET STAL, zowel in PDF (inclusief toelichting in de tekst) als SUFX.
 6. Voorbeeldbeschrijving van een (geanomiseerd) deel van een (werkelijk) project (in PDF).
 7. Voorbeeldbeschrijving van onderhoud schilderwerk houten kozijnen  (in PDF)  en  Voorbeeld onderhoud schilderwerk houten kozijnen (SUFX)

 

WERKTUIGBOUWKUNDIG

 • Dit is een voorbeeldbeschrijving van een VERWARMINGSINSTALLATIE op basis van een prestatie-uitvraag. De aangeleverde beschrijving is op basis van een prestatie uitvraag. Deze uitvraag past zowel onder de administratieve stelsels de UAV 2012 als UAVgc 2005. Met dit voorbeeld wordt weergegeven dat er op zeer efficiënte manier een projectmatige uitvraag kan worden opgesteld naar de aannemer of opdrachtnemer. Voordeel van deze omschrijvingen is dat de verantwoordelijkheden worden verlegd van opdrachtgever naar de aannemer of opdrachtgever van het werk. De opdrachtnemer en of aannemer wordt geachte een functionerend systeem op te leveren wat voldoet aan de gestelde eisen,  voor de uitvoering zijn altijd de minimale wettelijke vereisten van kracht deze hoeven dan ook niet opgenomen te worden in de uitvraag want deze zijn sowieso van toepassing.
  Het devies is omschrijf alleen de eisen waaraan een bepaald systeem en of product aan moet voldoen, is de eis bijvoorbeeld een fabrikaat dan kunt u direct het fabrikantproduct opnemen in de beschrijving.

~~~~

 1. Voorbeeldbeschrijving 03.07.13 Luchtbehandelingskast, met secties; HLVSN; CC; 2016-04-05; HLVSN; CC; 2016-04-05
 2. Voorbeeldbeschrijving 03.07.13 LUCHTBEHANDELINGSKAST; CC; 2016-04-05. Het eerste voorbeeld beschrijft de delen (=secties) waaruit de luchtbehandelingskast is opgebouwd. Het tweede voorbeeld beschrijft de kast als geheel.
 3. Luchtig maar geen lichtgewicht: De kast heeft een massa van ruim 9.100 kg, een lengte van ruim 11,1 m, een breedte en hoogte van ruim 3,2 m.
Luchtbehandelingskast

De secties van de behandelingen die Afvoer- en Toevoerlucht ondergaat. Het is een combinatiekast, van afvoer- en toevoerlucht met roterende warmtewisselaar (warmtewiel)

 

 

 

 

 

 

 

~~~~

ELEKTROTECHNISCH

 •  Een voorbeeldbeschrijving van een ELEKTRISCHE LIFT. De aangeleverde beschrijving is op basis van een prestatie uitvraag. Deze uitvraag past zowel onder de administratieve stelsels de UAV 2012 als UAVgc 2005. Met dit voorbeeld wordt weergegeven dat er op zeer efficiënte manier een projectmatige uitvraag kan worden opgesteld naar de aannemer of opdrachtnemer. Voordeel van deze omschrijvingen is dat de verantwoordelijkheden worden verlegd van opdrachtgever naar de aannemer of opdrachtgever van het werk. De opdrachtnemer en of aannemer wordt geachte een functionerend systeem op te leveren wat voldoet aan de gestelde eisen,  voor de uitvoering zijn altijd de minimale wettelijke vereisten van kracht deze hoeven dan ook niet opgenomen te worden in de uitvraag want deze zijn sowieso van toepassing.
 • Het devies is omschrijf alleen de eisen waaraan een bepaald systeem en of product aan moet voldoen, is de eis bijvoorbeeld een fabrikaat dan kunt u direct het fabrikantproduct opnemen in de beschrijving.
 • website-updateEen voorbeeldbeschrijving van een LICHTINSTALLATIE t.b.v. sociale woningbouw zowel in PDF als in het Bouwbreedformaat SUFX.
  Vraag die STABU binnenkreeg over het ontbreken van ‘bedrading’ in dit voorbeeldbestek. Helpdesk: “Dit voorbeeld is zoals aangegeven een prestatie uitvraag van een werkende lichtinstallatie zoals wettelijk is bepaald “In elke betreedbare ruimte in tot bewoning bestemde gebouwen, logiesgebouwen en woonschepen moeten voldoende contactdozen en aansluitpunten voor verlichting zijn aangebracht om op veilige en doelmatige wijze de ruimte te kunnen gebruiken”. Omdat er buisleidingen zijn uitgevraagd in de woonkamer, slaapkamers en keuken is hiervan het logische gevolg dat er draden moeten worden getrokken had we dit niet gedaan dan had de installateur ook de keuze gehad om kabels (je weet wel die grijze) op de wand te plaatsen op deze locaties want dit is wettelijk toegestaan (op de zolder indien aanwezig is dit dus wel een keuze mogelijkheid van de installateur want hier hebben we geen buisleidingen uitgevraagd). De bedrading is dus expliciet niet omschreven omdat er geen extra eisen zijn bovenop het wettelijk minimum niveau zoals aangegeven in NEN 1010 aangewezen door het bouwbesluit 2012 (het gaat hier per slot van rekening over sociale woningbouw) en hoef je dus niet op te nemen in de overeenkomst.”  Meer uitleg op de FAQ-pagina.

 

 

We vernemen graag uw reactie!