Nieuws

1104

STABU Jaarverslag 2017 gepubliceerd

Geplaatst door Kyra Blankenstein. Dit bericht heeft geen reacties.

Het Jaarverslag over 2017  is beschikbaar op deze website.

Ruim 40 jaar is Stichting STABU een begrip in de bouw- en installatiesector. In de eerste 10 jaar (1976 -1986) was STABU slechts bekend bij ruim 160 externe deskundigen. Het waren deze mensen die data hebben ontwikkeld tot de neutrale standaard STABU1 systematiek. Namens vele branches hebben deze deskundigen hun kennis en ervaring aangereikt en gezamenlijk in groepsverband geredigeerd tot beschrijvingen in standaard opmaak, dit ten behoeve van de bouw- en installatiebranches die zij vertegenwoordigden. De beschrijvingen (data) gingen zowel over producten, het aanbrengen en monteren, bouwdelen en installaties, als ook over bepalingen van technische, administratieve en juridische aard. Het geheel heeft geleid tot de STABU1 systematiek die in 1986 is uitgebracht.

Sindsdien heeft de STABU organisatie en de door haar uitgegeven systematiek geregeld moeten aanpassen om in te spelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Zo is in 1991 de STABU2 systematiek uitgebracht. Deze systematiek is opgebouwd in een databasestructuur met het doel de interne inspanningen voor het beheren en onderhouden van de data te beperken en ook de data nog meer te standaardiseren. Ook zijn er aanpassingen geweest om de stichting financieel zelfstandig te houden. De afgelopen jaren is echter onder invloed van de crisis de verhouding van kosten en baten verslechterd en was het noodzakelijk om de organisatie in te krimpen. Daarnaast is de technologie in de bouw snel aan het veranderen waardoor de kennisproducten van STABU moeten worden doorontwikkeld. Dit vraagt inspanningen die budgettair en qua capaciteit niet meer door de huidige organisatie en werkwijze kan worden gerealiseerd.

Transitieplan

Het STABU bestuur heeft daarom besloten een transitieplan op te stellen om te komen tot een herpositionering van STABU met het doel de kennis die afgelopen decennia is ontwikkeld niet verloren te laten gaan en te behouden voor nieuwe toepassingen die veelal worden aangeduid als BIM-ontwikkelingen in de bouw. De rode draad hierin is, dat de STABU-data is aan te merken als van maatschappelijk belang. Dit wordt thans, net zo als in de beginjaren, onderkend door de overheid, de opdrachtgevers in de bouw en de verschillende brancheorganisaties in de bouw- en installatiesector. 

Stand van zaken

De afgelopen veertig jaar is 1600 miljard euro omzet uitgevraagd met STABU bestekken en op basis van cijfers van het Rijksvastgoedbedrijf en Bouwend Nederland blijkt dat jaarlijks nog steeds 65% tot 80% van alle werken uitgevraagd wordt op basis van een traditioneel STABU2 bestek. Daarmee is STABU2 voor de bouwsector defacto standaard. De verwachting is dat dit de komende jaren zal worden gecontinueerd en er geleidelijk een overgang zal plaatsvinden richting een uitvraag op basis van andere contractvormen (UAV-GC) en dit met behulp van BIM. Echter ook binnen BIM is er behoefte om informatie aangaande de kwalitatieve beschrijving van bouwelementen te koppelen. De primaire opdracht voor STABU is dus om transitie door te maken naar een nieuw technologisch platform.

Gezamenlijke steun

STABU zit nog in de nasleep van de crisis. Door de crisis zijn architectenbureaus kleiner geworden of gefuseerd. Het aantal bestekschrijvers is grofweg gehalveerd. Tevens is de rol van bestekschrijvers kleiner geworden. Bouwers en installateurs krijgen meer verantwoordelijkheid en nemen steeds meer de rol van architecten, adviseurs en bestekschrijvers over. De traditionele klantenkring van STABU, die betaalt voor het gebruik van de STABU producten, is hierdoor behoorlijk geslonken De invloed hiervan op de liquiditeitspositie van STABU is dusdanig dat recent middels ontslag het personeel nog verder is ingekrompen en vanuit de achterban achtergestelde lening zijn toegekend, om wel door te kunnen gaan.

Structuur STABU

Het huidige STABU is een stichting met participanten uit de diverse bouwsectoren. De bestuursleden zijn betrokken bij brancheorganisaties of lid bedrijven en zijn de vertegenwoordigers van de bouwsectoren. De bestuursleden hebben allen aangegeven dat het STABU product onafhankelijk moet blijven en vooral een gezamenlijk product moet zijn waar de bouwketen invloed op kan uitoefenen. Dit geldt natuurlijk niet alleen bij STABU, maar is een uitgangspunt voor meerdere instituten, zoals bv. het BIM-Loket. Voor het organiseren van de producten die dicht tegen de open standaarden aanliggen is het raadzaam te onderzoeken in welke vorm samenwerking mogelijk is. Gelet op de recente krimp van het aantal STABU medewerkers en de eerder geschetste richting waarin de producten zich dienen te gaan ontwikkelen, is het van belang vast te stellen wat noodzakelijk is om de doelstellingen te realiseren. Door de Directeur van STABU is aangegeven dat hij al op zoek is naar alternatieven voor ondersteunende diensten zoals administratie, personeelsbeheer et cetera. Hierbij te denken aan uitbesteding of aansluiten bij vergelijkbare stichtingen. Ook onderdeel van de transitie is om de wervende taak richting fabrikanten bij andere partijen in de bouwketen te beleggen en daarbij te borgen dat STABU over kennisdeling met fabrikanten kan blijven beschikken en dat de financiering van het opnemen van de producten in de STABU systematieken blijft bestaan.

Samenwerking met andere kennisinstellingen

De core business voor STABU is het ontwikkelen van een digitale specificatie systematiek. Deze ontwikkeling past binnen de doelstellingen van de Bouwagenda en daar liggen dus kansen om te ontwikkelen in een toekomstbestendige organisatie. STABU zal daartoe moeten samenwerken met andere kennisinstellingen om meerdere redenen. De ontwikkelingen in de bouw gaan mede onder invloed van de Bouwagenda snel, maar ook de materie waarvoor kennis moet worden ontwikkeld is dusdanig breed dat een relatief kleine kennisclub afhankelijk is van derden.

Kortom er is veel te doen, waarbij zowel het bestuur als het personeel van STABU de toekomst met veel vertrouwen tegemoet zien. Mag ik rekenen op de samenwerking met u allen?

 

H.R. Elsinga

voorzitter STABU                                                                          maart 2018

Dit bericht is geplaatst in Nieuws.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


5 + = 10

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

< Terug naar de vorige pagina