STABU Organisatie

STABU is hét kennisinstituut voor de B&U-sector op het gebied van classificaties, standaardiseren en specificeren. STABU levert al 40 jaar de defacto standaard voor bestekken in de B&U-sector. Sinds 2015 levert STABU een online specificatiesystematiek voor de burger- en utiliteitsbouw waarmee zowel bestekken kunnen worden gemaakt als complete gebouwdossiers. Daarnaast levert STABU Fabrikantgebonden Product Secificaties (FPS), geeft zij adviezen over specificatie gerelateerde onderwerpen en verricht zij onderzoeksprojecten. Alles wordt voortdurend getoetst aan wet- en regelgeving, nieuwe ontwikkelingen en technische innovaties. STABU is van, voor en door de bouw. STABU levert essentiële de informatie die nodig is in/bij een (Bouw) Informatie Model.

WIE

Met behulp van software en de STABU-systematiek kunnen bestekschrijvers (tegenwoordig spreken we liever van specificatie specialisten of “specificateurs”) namens de opdrachtgever snel en efficiënt projectbestekken maken en bewerken.

WAAR

Het kantoor van Stichting STABU is gevestigd aan de Telefoonweg 32, 6712 GC  EDE. Correspondentie-adres is Postbus 36, 6710 BA  EDE. Tel. 0318 - 63 30 26 / Fax 0318 – 63 59 57. E-mail: info@stabu.nl

WANNEER

Stichting STABU is opgericht op 13 oktober 1976.

WAAROM

De partijen in de bouw waren het erover eens geworden dat om macro-economische overwegingen ook voor de zogeheten ‘burger- en utiliteitsbouw’ een nationaal standaardbestek moest worden ontwikkeld. Na de ontwikkelfase verscheen in 1986 de eerste versie van het STABU Standaardbestek. Deze eerste versie kreeg een positieve ontvangst in de bouwmarkt. Wel vond men het een bezwaar dat er nu twee besteksystemen waren die min of meer een overlappend deel van de bouw bestreken: het Standaard Referentiebestek voor de Woningbouw (SRW) en STABU. Besloten werd daarom om de twee systemen samen te voegen tot de bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw. Eind 1990 was dit werk gereed, en verscheen er een geheel vernieuwde systematiek in de vorm van een relationele databasestructuur. Deze structuur van informatie voor de computer biedt de basis van koppelingen met andere informatiestromen en bredere toepassing dan alleen voor bestekken. Dit is de basis voor de doorontwikkeling naar een bouwbreed informatiesysteem.

HOE

Het Algemeen Bestuur van STABU is samengesteld uit afgevaardigden namens de opdrachtgevers / overheid  (ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen Rijksgebouwendienst en Dienst Vastgoed Defensie), Vier Grote Gemeenten, Aedes (vereniging voor woningcorporaties); namens architecten/adviseurs (BNANLingenieurs), namens bouwkundige aannemers (Bouwend Nederland), namens installatietechnische aannemers (UNETO-VNI) en namens fabrikanten / toeleveranciers (NVTB). De directie voert de dagelijkse leiding van het STABU-bureau met 21 medewerkers. Brancheorganisaties zorgen voor de nodige inbreng vanuit de markt door het aandragen van kennis via de leden van de diverse project- en werkgroepen van STABU. De coördinatie van de project- en werkgroepen ligt bij de projectcoördinatoren bouwkunde, werktuigbouwkunde en elektrotechniek en juridische zaken van STABU.