Bestuur

Het Algemeen Bestuur van  STABU bestaat uit leden, afgevaardigd namens de complete bouwbranche. 

Samenstelling van het STABU-bestuur per 04-12-2014

Namens opdrachtgevers/overheid:

Namens architecten/adviseurs:

  • Koninklijke  Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Bond van Nederlandse Architecten BNA - drs. W. (Wilma) Visser
  • Branche-organisatie voor advies-, management- en ingenieursbureaus NLingenieurs - ir. J. (Jos) Hamilton

Namens bouwkundige aannemers:

Namens installatietechnische aannemers:

Namens fabrikanten/toeleveranciers:

 

Algemeen Bestuur 4-12-2014

Leden van het Algemeen Bestuur van STABU op 4 december 2014