Klankbordgroep

De klankbordgroep is bedoeld om de systematiek te beoordelen en te toetsen en daarover met STABU in gesprek te gaan. De klankbordgroep komt incidenteel bij elkaar en krijgt tussendoor documenten, delen van de systematiek of concrete vragen voorgelegd op basis waarvan STABU in gesprek gaat met betreffende persoon.

In de klankbordgroep zitten de volgende personen (in willekeurige volgorde):

 • KABU – de heer S.J.F. (Stefan) Katier
 • Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling B.V. Speciale Projecten - de heer D. (Dick) Lassche
 • Ingenieursbureau Multical  - de heer R. (René) van Wijk
 • Archisupport BV - de heer ing. R. (Roelof) Gaasbeek RKN
 • Bureau Bouwcoördinatie Nederland (BBN) – de heer ing. B.G.M. (Bernd) Karstenberg
 • Lomans Groep Totaalinstallateurs - de heer A. (Antoine) Winkelman
 • Kliksafe - de heer G. (Gertjan) Bouman
 • Eversteijn Bouwconsult - de heer R. (Rob) Eversteijn
 • VELUX Nederland B.V. - de heer M. (Marcel) Vreeken
 • Grontmij Nederland  B.V. - de heer ing. R.P. (Ronald) van Dijk
 • STABU – de heer ir. L.M. (Marc) Verhage
 • STABU – de heer ir. R.H. (Radboud) Baayen
 • STABU - de heer ing. B. (Barend) van Laar
 • STABU - de heer J.M. (Jaco) Ruijs
 • STABU - mevrouw mr. K.A.E. (Kelly) Alwicher