Mission statement

Onze missie

STABU ondersteunt de kwaliteit en efficiency gedurende de totale levenscyclus van een gebouw op het gebied van specificeren door middel van gestructureerde, gestandaardiseerde en gevalideerde informatie-uitwisseling.

Onze corebusiness

Gestructureerde, gestandaardiseerde en gevalideerde informatie-uitwisseling ten behoeve van specificeren, waar dan ook in de bouw- en beheerketen.

STABU is en blijft

  • onafhankelijk;
  • van, voor en door de bouw;
  • eigen broek ophouden (kostendekkend).

Onze medewerkers

STABU wil haar medewerkers vrijheid en verantwoordelijkheid bieden en zorgen voor verbinding en vertrouwen tussen collega’s, tussen medewerkers en directie en tussen directie en bestuur. De stellige overtuiging is dat dit leidt tot betere resultaten en prettiger werkklimaat. Uiteindelijk resulteert dit in ons bestaansrecht: Waardetoevoeging aan de bouwsector.

Onze normen en  waarden

  • Wij hebben respect voor elkaar
  • Wij communiceren open en eerlijk
  • Wij werken samen in vertrouwen
  • Wij zijn klantgericht
  • Wij werken pragmatisch en doelgericht
  • Wij houden ons aan onze afspraken
  • Wij zijn flexibel