Project- en werkgroepen

Brancheorganisaties zorgen voor de nodige inbreng vanuit de markt door het aandragen van kennis via de leden van de diverse project- en werkgroepen van STABU. De coördinatie van de project- en werkgroepen ligt bij de projectcoördinatoren bouwkunde, werktuigbouwkunde,  elektrotechniek en juridische zaken van STABU.

Projectgroepen zijn afgestemd op de hoofdstukken (werksoorten), waarvan de projectgroepleden – in het verleden, opzet van STABU² – de inhoud hebben bepaald. Als dit nodig is voor de invulling van bepaalde thema’s waarvan de inhoud niet uit normering, richtlijnen of regelgeving volgt, worden deze projectgroepen in de vorm van (tijdelijke) werkgroepen geraadpleegd.

 • Administratieve bepalingen: PG01
 • Steen: PG03
 • Metselwerk: WG03
 • Beton, in het werk gestort en vooraf vervaardigd: WG03-01
 • Restauratie Timmerwerk: WG04
 • Metaal: PG05
 • Hout: PG06
 • Systeemwanden en -plafonds: PG07
 • Bitumineuze dakbedekkingen:  WG08.01
 • Kunststof dakbedekkingen — WG08.02
 • Stukadoorwerk : PG09
 • Natuursteen WG09.02
 • Schilderwerk: PG10
 • Glas in Lood: WG10.02
 • Gawalo-installaties: PG12
 • Klimaatinstallaties: PG14
 • Warmtepompen: WG 14.03
 • Procesautomatisering en meet- en regelapparatuur : WG
 • Elektrotechnische installaties: PG15/ WG15
 • Communicatie-, beheer- en beveiligingsinstallaties: PG16
 • Communicatie-installaties: WG16.01
 • Bekabeling: WG16.02
 • Functioneel Specificeren PG99