Horaplantsoen 14, 6717 LT Ede
0318 – 63 30 26

STABU Standaard 2019 bestellen

STABU Standaard 2019

Bij de digitale update van STABU² 2019-1 hoort ook een nieuwe STABU standaard. De STABU-Standaard is dé 446 pagina dikke fysieke uitgave van de STABU systematiek waarin alle basis kwaliteitseisen staan omschreven waaraan een bouwwerk moet voldoen op zowel technisch als administratief gebied. De STABU-Standaard wordt voornamelijk van toepassing verklaard in projectbeschrijvingen en is daarmee een contractstuk waarover iedereen die met bestekken werkt, moet beschikken.