STABU herkent zich totaal niet in het rapport van de BNB. Het is gebaseerd op verouderde informatie, staat vol met vooroordelen en oude discussies waar BNB en STABU het al jaren niet met elkaar over eens kunnen worden. STABU heeft inmiddels vanuit de markt veel steunbetuigingen ontvangen die zeggen dat dit rapport nooit gepubliceerd had mogen worden. Uiteraard staat er ook feedback in waar STABU wel wat mee doet. Sterker nog: de meeste kritiek komt neer op haperende software. Deze wordt inmiddels volledig herschreven door LEVI-9, een professioneel software bedrijf. Eind september/medio oktober komt er een volledig aangepaste versie van de software beschikbaar. STABU heeft destijds bij de lancering gekozen voor het live gaan met deze software, omdat de markt zat te wachten op Bouwbreed. In de jaren daarvoor had STABU vaak iets beloofd, maar kon die beloftes nooit nakomen. Daarom is gekozen voor een versnelde lancering van Bouwbreed. Hierbij heeft STABU het effect van software met kinderziektes onderschat. Bovendien had STABU verwacht dat softwarepartijen als KUBUS mee zouden gaan in de broodnodige ontwikkeling. Helaas is dit anders gebleken.

Inmiddels hebben STABU en de BNB het rapport besproken en zijn samen overeen gekomen dat we op een opbouwend kritische manier met elkaar omgaan om Bouwbreed te verbeteren. Vele punten vanuit het rapport waren al opgelost ten tijde van die bespreking en andere punten zijn in ontwikkeling. Over een aantal punten zijn STABU en de BNB het fundamenteel oneens met elkaar. Hier heeft STABU vanuit haar kennis bepaalde beslissingen genomen die zij zal doorzetten. STABU hoopt de bestekschrijver van het nut en noodzaak van deze besluiten te kunnen overtuigen.

STABU nodigt iedereen die sceptisch staat tegenover Bouwbreed uit er zorgvuldig naar te kijken en zich niet te laten afschrikken door de software. Wel is het van belang dat er enige veranderingsbereidheid is. Ook is het van belang de ontwikkelingen in de sector op waarde te kunnen inschatten en de link te kunnen leggen met de nieuwe opzet van de specificatiesystematiek. STABU helpt u daar graag bij. Bovendien laat STABU zich graag adviseren door de gebruikers. Wij staan open voor alle vormen van feedback en reflectie. Zolang deze maar ten doel hebben om samen Bouwbreed te verbeteren. Uw feedback zal serieus worden genomen en verbeterpunten komen op de ontwikkelagenda te staan, zodat we blijven verbeteren.