De NL/SfB (uitgave 2005) is inderdaad gepubliceerd door STABU. STABU verzorgt ook het beheer, terwijl de classificatie officieel is ondergebracht bij het BIM Loket (www.bimloket.nl). In Nederland wordt de SfB classificatie nog veel toegepast, al zij het in velerlei dialecten. Dit is ook de reden geweest een officiële publicatie te doen. Mogelijk wordt SfB nog toegepast in andere landen, echter ligt het gebruik daar een stuk lager dan in Nederland.
Inmiddels wordt gewerkt aan een opvolger van de NL/SfB, aangezien er toch veel punten zijn waar de classificatie niet voldoet, wat heeft geleid tot de varianten die nu in de markt worden gebruikt. Door het vele gebruik van varianten is uitwisseling van informatie slechts beperkt mogelijk.

De internationale versie van SfB is de (Construction Index) CI/SfB. De CI/SfB is eigendom van de RIBA (Royal Institute of British Architects) en sinds 1996 buiten gebruik gesteld en in de UK vervangen door Uniclass.
Vanuit de CEN (Europese standaardisatie organisatie) is een Technische Commissie BIM opgezet, met het doel tot europese BIM standaarden te komen. SfB maakt hier geen deel van uit.
Wel is er een internationale standaard die gebruikt kan worden om classificaties op te bouwen, zowel uniclass als de nieuwe classificatie van STABU (Bouwsystemen en Installaties) zijn op deze standaard gebaseerd.