STABU is van mening dat de firma NBS een product op de markt heeft gebracht dat grotendeels is gebaseerd op de STABU²-systematiek. STABU heeft, als branche brede stichting zonder winstoogmerk, veel tijd en geld geïnvesteerd in deze systematiek. Zij vindt het daarom niet juist dat een commerciële, derde partij hier voordeel mee probeert te halen. Daarom is een kort geding tegen NBS gevoerd.

De voorzieningenrechter heeft STABU niet in het gelijk gesteld. STABU is er in dit kort geding niet in geslaagd voldoende te bewijzen dat het product van NBS inderdaad grotendeels is gebaseerd op de systematiek van STABU. STABU beraadt zich nog op vervolgstappen.

STABU is al 40 jaar een begrip in de bouwkolom. Onderzoeken in 2017 van het Rijksvastgoedbedrijf en Bouwend Nederland laten zien dat jaarlijks 65% tot 80% van alle werken worden uitgevraagd op basis van een STABU²-systematiek. STABU is van, voor en door de bouw en neemt als stichting een onafhankelijke en neutrale rol in.

Belangrijke stakeholders zoals Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland en Techniek Nederland ondersteunen samen met BNA, AEDES en NLingenieurs de ontwikkelingen bij STABU. Het doel daarvan is om er samen voor te zorgen dat de systematiek en de data door de gehele bouwketen heen gebruikt kan gaan worden. STABU wil het specificeren in het hele proces ondersteunen, naast de vertrouwde STABU²-systematiek.  Van ontwerp en bouw tot oplevering en gebouwbeheer. Daar wordt bij STABU hard aan gewerkt. Het bestuur en haar stakeholders hebben de STABU-data aangemerkt als van aanmerkelijk maatschappelijk belang.